ddgw.net
当前位置:首页 >> 四位数乘四位数的例题 >>

四位数乘四位数的例题

1、365 X 1120= 2、128 X 1043= 3、143 X 1012= 4、125 X 8888= 5、121 X 1089= 6、256 X 1250= 7、131 X 4587= 8、122 X1280= 9、258 X 2520= 10、550 X 2009= 11、394 X 3960= 12、1993 X 1997= 13、159 X1510= 14、322 X3280

去wenku.baidu.com/view/b82b6e6e58fafab069dc0230.html下载四年级小数的乘除法练习题 - 关于数学分数计算四年级小数的乘除法练习题 一、填空.1.表示 4 个 1.2 是多少的乘法算式是( 2.因为 8*0.5 是2页 浏览:6802

100000*10000

答案: 2025=45*45 3025=55*55 四位数abcd 平方数为四位数的有: 32到99 32<10a+b+10c+d=10(a+c)+b+d<99 得出:1<a+c<9 a、c不等于0 1、 a=8 10a+b>=80 10c+d >=10 abcd>8010 不可能 2、 a=7 10a+b>=70 10c+d >=10 abcd>81^2 不可能

第一个式子里有个1000,第二个里有个1,第三个里有个10,第四个里有个100,所以是1*1111

5873÷839=1476÷738=1863÷207=2109÷703=3192÷532=1888÷472=3132÷348=1544÷193=4488÷561=5728÷716=2502÷834=2702÷386=3558÷593=4228÷604=8838÷982=3451÷493=1974÷329=5046÷841=5772÷962=

6957÷知2= 4506÷道3= 4746÷8= 5112÷5= 5703÷3= 9258÷3= 2876÷7= 9525÷7= 2616÷6= 1175÷4= 8396÷9= 7601÷3= 6895÷8= 9037÷6= 1323÷2=

X*4=4X求X是什么数.结果是X*4=4X=4X恒等式.得出结果:题目比较2,出错了.

随便四位数乘以1不就是四位数了

1) 126*90= 2) 93*115= 3) 7*404= 4) 55*820= 5) 75*510= 6) 671*6= 7) 31*814= 8) 91*34= 9) 64*211= 10) 542*65= 11) 805*86= 12) 564*59= 13) 86*963= 14) 9*731= 15)

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ddgw.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com